Research

Work in Progress

Speech is Silver, Silence is Gold: Trade-offs between Local and Collective Representation

Working Papers

How Does Party Discipline Affect Legislative Behavior? Evidence from Within-Session Variation in Lame Duck Status

Fiva, J. H., Nedregård, O., & Øien, H. (2021). Polarization in Party-centered Environments: Evidence from Parliamentary Debates.

Publications

Frøyland, K., Nordberg, T. H., & Nedregård, O. (2018). Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA).

Nedregård, O., & Abrahamsen, B. (2018). Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet. ISO 690

Media / Chronicles

"Hyttepåske for hvem?", NRK (2021)

"Må det en krise til før politikerne våkner?", Aftenposten (2020)

"Amerikanske tilstander", Dagsavisen (2019)

"Faglig interesserte studenter fullfører oftere utdanningen", forskning.no (2018)